Szczegóły produktu

Folia fundamentowa - kubełkowa


Folia fundamentowa - kubełkowa stosowana do osłony fundamentów, posadzek, stropów, ścian i tarasów.

Folia IZOFLEX należy do grupy materiałów hydroizolacyjnych nazywanych foliami wytłaczanymi, kubełkowymi stosowanymi do osłony fundamentów, posadzek, stropów, ścian  i tarasów. Wszystkie odmiany folii IZOFLEX wykonane są z twardego polietylenu (HDPE) charakteryzującego się dużą odpornością na wszystkie substancje występujące w glebie. Kształt kubełków jest tak dobrany aby naciski ziemi nie powodowały zgniecenia folii. Otwarte od strony nasypu kubełki wypełniają się ziemią  i dzięki temu rozkład nawet największych sił działających na folię jest dla niej korzystny.
Jednak aby prawidłowo zastosować ten znany już materiał warto wiedzieć, że : wybór rodzaju hydro-izolacji oraz sposobu jej zastosowania zale­żą od rodzaju gruntów występujących w podłożu oraz poziomu wody gruntowej. W związku z tym możemy podzielić hydro-izolacje na dwie zasadnicze grupy :

 • izolacje przeciwwilgociowe (lekkie) chronią­ce podziemne części budynków przed działaniem wody nie wywierającej ciśnienia hydrostatycznego;
 • izolacje przeciwwodne (średnie i ciężkie) chro­niące podziemne elementy budynków przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatycz­ne.

Hydro-izolacje przeciwwilgociowe (lekkie) można stosować jedynie w budowlach, których fundamenty usytuowane są powyżej poziomu wód gruntowych a przeciwwodne (średnie i ciężkie) w budynkach posadowionych poniżej zwierciadła wód gruntowych.
Jednak w wielu wypadkach, mimo występowania wód gruntowych poniżej fundamentów, stosuje się zabezpieczenia przeciwwodne z powodu zwykłej zapobiegliwości, ponieważ woda potrafi zaskoczyć i spowodować duże straty. Przykładem mogą być wody opadowe pochodzące z opadów atmosferycznych a przesączające się w gruncie.  W zależności od wielkości i zmiennej częstotliwości występowania opady atmosferyczne mogą powodować stałe lub chwilowe zagrożenia dla fundamentów.

W dużej mierze stopień tych zagrożeń zależy od rodzaju gruntu, na którym jest lub ma być posadowiony budynek. Ściany piwnic w gruntach prze­puszczalnych, takich jak piaski i żwiry, wystarczy zabez­pieczyć izolacją przeciwwilgociową w postaci folii kubełkowych nazywanych również fundamentowymi lub geomembranami.  Bardzo dobre rezultaty daje położenie dwóch folii w odpowiedniej kolejności : na początku hydroizolacyjna folia polietylenowe (PE) o grubości 0,3 mm a na nią IZOFLEX. Możliwości łączenia współdziałających materiałów jest dużo więcej i w izolacjach przeciwwodnych (ciężkich) stosuje się układy warstw z papą na początku a później folią PE w funkcji poślizgowej i na końcu z folią kubełkową osłaniającą i drenującą cały układ materiałów.
Folie kubełkowe nazywa się foliami drenażowo-wentylującymi i stosuje się w wersjach wielowarstwowych np. z matami przesączającymi lub z  innymi materiałami wyspecjalizowanymi np. do tarasów zielonych. Można ich również używać do osuszania ścian piwnic od wewnątrz lub jako warstwa wentylująco-izolacyjna na tarasach. Są tak używane już od wielu lat. A warto wiedzieć, że tarasy klasyfikuje się również jako dachy i to te najtrudniejsze. Znane są również zastosowania tych wyrobów na ścianach oporowych i nasypach w budownictwie ziemnym i drogowym.

Zalety folii:

 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna zapobiegająca uszkodzeniom wynikającym z ruchów terenu, zasypywania wykopów lub osiadania budynku;
 • Łatwy i szybki montaż możliwy w każdych warunkach atmosferycznych;
 • Odporność na kwasy znajdujące się w glebie, kwasy nieorganiczne, wodę;
 • Szybkie i skuteczne odprowadzenie wody do systemu drenażowego;
 • Zapewnia optymalną przestrzeń wentylacyjną;
 • Zwiększa izolacje termiczna ścian i fundamentów.

Zastosowanie:

 • Na ścianach fundamentów;
 • Na zasypywanych stropach;
 • Na tarasach;
 • Na wewnętrznych ścianach piwnic;
 • Pod posadzki piwnic;
 • Osłona murów oporowych.