Szczegóły produktu

Oferujemy usługę cięcia i zgrzewania folii na wymiar podany przed klienta. Dzięki nowoczesnej i zautomatyzowanej technologii przeróbki produktów bazujących na polietylenie, jesteśmy w stanie wykonywać nie tylko dowolnych rozmiarów prostokątne płachty foliowe, ale również inne niestandardowe wielkości.
 
1 2 3
 Właściwości
  • Technologia mechanicznego, dwustronnego, pneumatycznego łączenia folii, 
  • Możliwość zastosowania zgrzewu podwójnego po uprzedniej konsultacji,
  • Materiał poddawany wysokociśnieniowej i równomiernej obróbce termicznej na brzegach,
  • Identyczna zakładka foliowa o szerokości do 11 cm na całej długości łączonej powierzchni,
  • Szczelny zgrzew powstały w wyniku obróbki mechanicznej jest ładniejszy aniżeli folia łączona domowymi sposobami – żelazkami lub prostownicami,
  • Zgrzewana powierzchnia zachowuje swoje właściwości bazowe
4 5 6 7
 
Zgrzewamy wszystkie materiały foliowe bazujące na polietylenie. Oznacza to, że oprócz wykonywania gotowych płacht foliowych na tunele do uprawy oraz inne konstrukcje ogrodnicze, możliwe jest wykonanie zgrzewu dla folii termoizolacyjnej, specjalistycznych produktów ogrodniczych (np. okryć pozwalających sterować procesem wegetacji), produktów izolacyjnych (np. folii budowlanych) czy grubych folii PCV.

Możliwa jest instalacja sznura montażowego, który w łatwy sposób pozwala na naciągnięcie folii na daną konstrukcję lub powierzchnię oraz utrzymanie właściwego stopnia naprężenia przez cały okres użytkowania. Sznur jest trzyżyłowy, impregnowany oraz odporny na wilgoć i działanie promieni UV.

Zgrzew

Szerokość zgrzewu [mm]

Materiały zgrzewalne

Grubości materiałów [mm]

Pojedynczy

1 x 5

PE, PP, PCV

0,05 – 1,5

Podwójny

2 x 5

PE, PP, PCV

0,05 – 1,5

Przydatne produkty: Taśma Naprawcza, Gotowe Płachty Tunelowe

Galeria zdjęć produktu